Silpi
Kirjautumissivu
Huomio!

Tämä on järjestelmän testaus- ja kehitysversio. Voit vapaasti testata sen toiminallisuutta tai käyttää sitä esitys ja/tai opetustarkoituksessa, mutta jos haluat täyttää oikean poikkeamailmoituksen, tee se täältä:  Poikkeamailmoitus

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmailuliitto ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
sil@ilmailuliitto.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Ilmailuliitto ry
Turvallisuustoimikunta
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
silpi@ilmailuliitto.fi

Rekisterin nimi

Ilmailuliiton SILPI-rekisteri.

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmään tehtyjen ilmoituksien käsittely ja tilastointi.

Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmän tietojen näkyvyys- ja muokkaamisoikeuksien hallinta. Tehtyjen poikkeamailmoituksien tietojen tallettaminen ja analysointi.

Rekisterin oikeusperusta ja tietosisältö

Ilmoitus ja ilmoituksen tekijä

Näkyvyys- ja muokkausoikeuksien hallinta eri tasoilla

Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelemän käyttäjien antamat ja täydentämät tiedot sekä mahdollisesti erikseen kysytyt lisätiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Yleisiä tilastotietoja (henkiköitä/yhteisöjä ei ole eroteltu) on julkisesti nähtävillä Ilmailuliiton verkkosivuilla sekä kirjautumalla Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmään. Anonyymejä tietoja ja tilastoja voidaan luovuttaa ilmailuviranomaiselle sekä niitä voidaan käyttää turvallisuusilmoituksien analyysitietojen esittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Tiedot säilytetään tietokannassa, johon on kokonaisuudessaan pääsy Turvallisuustoimikunnan puheenjohtajalla, Ilmailuliiton turvallisuusvastaavalla ja lajipäälliköllä sekä tietojärjestelmistä vastaavalla henkilöllä. Turvallisuusilmoituksiin (kaikki tiedot) on lisäksi pääsy turvallisuusilmoituksien analysoijalla, jonka Turvallisuustoimikunta on tehtävään erikseen hyväksynyt.

Lajikohtaisiin tietoihin on pääsy lajitoimikuntien erikseen nimeämillä lajitoimikunnan henkilöillä.

Lisäksi poikkeamailmoituksen tekijän ilmoittaman yhteisön itsensä määrittämillä henkilöillä on pääsy kyseisiin poikkeamailmoituksiin ja/tai kyseisen yhteisön tietoihin.

Tietokanta sijaitsee Suomessa ja on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Suomen Ilmailuliitto ry / Turvallisuustoimikunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Päivitetty viimeksi 24.4.2022