Silpi
Kirjautumissivu
Huomio!

Tämä on järjestelmän testaus- ja kehitysversio. Voit vapaasti testata sen toiminallisuutta tai käyttää sitä esitys ja/tai opetustarkoituksessa, mutta jos haluat täyttää oikean poikkeamailmoituksen, tee se täältä:  Poikkeamailmoitus

Tietoja

Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmä. Palvelu vaatii toimiakseen nykyaikaisen selaimen, jossa Javascript on sallittuna.

Kysymykset palvelun tekniikasta ja palautteet osoitetaan silpi@ilmailuliitto.fi.

Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa SIL:n, organisaation ja alan harrastajien tietoon turvallisuutta vaarantaneet tapaukset. Tietojen saanti turvallisuutta vaarantaneista tapauksista auttaa osaltaan parannusten aikaansaamista varusteissa, menetelmissä ja koulutuksessa.

Saat lisää ohjeita, kun siirryt tekemään lajikohtaista ilmoitusta.

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella tai suomalaisella ilma-aluksella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla on ilmoitettava Traficomille. Tämän järjestelmän käyttäminen ei poista tätä velvollisuutta.

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 (Ulkoinen linkki) mukaisesti.

Tarkemmat Suomessa noudatettavat menettelyt ja ohjeet on kuvattu ilmailuohjeessa GEN T1-4 (pdf).

Pakollisesti raportoitavat tapaustyypit eri ilmailutoiminnassa on esitetty EU-asetuksen 2015/1018.

Lisäksi voit aina vapaaehtoisesti ilmoittaa mistä tahansa tilanteesta, joka mielestäsi aiheuttaa todellisen tai mahdollisen riskin ilmailun turvallisuudelle.

Jotta ilmoituksesta saadaan paras turvallisuushyöty, kirjaa "Tapahtuman kuvaus"-kenttään riittävän laajasti:

Ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture-periaatteita.

Kriisiviestinnästä on kerrottu liiton sivuilla https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/kriisiviestinta/.

Päivitetty viimeksi 24.5.2022

KÄYTTÖOHJEET ORGANISAATIOILLE (= kerhoille)